Ile dni mamy na odstąpienie od umowy pożyczki?

Ile-dni-mamy-na-odstąpienie-od-umowy-pożyczki?

Ile dni mamy na odstąpienie od umowy pożyczki?

Od umowy pożyczki można odstąpić w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Ze względu na to, że umowa została zawarta na piśmie, odstąpienie musi zostać złożone w takiej samej formie. Aby je zrealizować, należy wypełnić wzór odstąpienia od umowy, załączony obowiązkowo do każdej umowy kredytowej, i złożyć go osobiście w placówce banku lub innej firmy, w której otrzymaliśmy kredyt. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można także wysłać listem, najlepiej poleconym z potwierdzeniem odbioru, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że instytucja finansowa otrzymała druk. W powyższym przypadku decyduje data stempla pocztowego, a więc oświadczenie można wysłać najpóźniej 14. dnia od podpisania umowy pożyczki. 

Przy odstąpieniu od umowy pożyczki nie ma obowiązku podawania przyczyny rezygnacji. Jest to czynność niepodlegająca żadnej opłacie (np. karze umownej czy opłacie przygotowawczej). Musimy tylko zwrócić całą pożyczoną kwotę i odsetki za faktyczny okres wykorzystania kredytu. Termin na zapłatę odsetek wynosi aż 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli przy zaciąganiu pożyczki ponieśliśmy koszty związane z prowizją czy innymi opłatami bankowymi, kredytodawca musi nam je zwrócić. Wyjątkiem są tutaj wszystkie opłaty pozabankowe, a więc koszty aktu notarialnego czy innych opłat dokonanych w instytucjach administracji publicznej, takich jak urząd skarbowy, sąd, wydział komunikacji. Odstąpienie od umowy pożyczki jest równoznaczne z odstąpieniem od dodatkowych usług, które jej dotyczyły. Zatem jeżeli przystąpiliśmy do ubezpieczenia spłaty kredytu, nie musimy składać osobnej rezygnacji. 

Aby złożyć odstąpienie od pożyczki, wystarczy tylko chęć rozwiązania jej przez pożyczkobiorcę. Nie potrzebujemy na ten proces zgody banku, z którym związaliśmy się umową. Z prawnego punktu widzenia po skutecznym odstąpieniu od pożyczki umowę kredytową traktuje się jako niezawartą, a obie strony zwracają sobie wszystko to, co dotychczas świadczyły.

Prawo do odstąpienia od umowy pożyczki obowiązuje również klientów parabanków.