Jak pożyczyć rodzinie, żeby nie stracić?

Jak-pożyczyć-rodzinie,-żeby-nie-stracić?

Pożyczać czy nie pożyczać rodzinie? To częsty problem, z którym borykają Polacy. Gdy odmówimy pożyczki, możemy stracić kontakt z kimś bliskim, a gdy pożyczymy i ten ktoś będzie zwlekał z oddaniem pieniędzy, będzie jeszcze gorzej. Jak się zabezpieczyć, udzielając pożyczki rodzinie?

Zastanów się, zanim pożyczysz!

Zanim zdecydujemy się pożyczyć pieniądze komuś z rodziny lub przyjacielowi, zastanówmy się nad tym, jak tego rodzaju zobowiązanie może wpłynąć na nasze relacje z tą osobą. Pamiętajmy o tym, że pożyczka to dług, poprzez który dłużnik ma zobowiązanie wobec wierzyciela. Zawsze tego rodzaju należności zmieniają stosunki między ludźmi sobie bliskimi. Osoba, która pożycza, staje się panem sytuacji, a dłużnik czuje się zniewolony przez dług. Zawsze przed udzieleniem pożyczki rodzinie powinniśmy wziąć pod uwagę fakt, czy będzie ona w stanie spłacić zobowiązanie, a także zastanowić się nad tym, co będzie, gdy pożyczki nie spłaci w obiecanym terminie.

Zabezpieczenie pożyczki

W sytuacji, gdy zdecydujemy się pożyczyć pieniądze komuś z rodziny lub przyjaciół, powinniśmy się zabezpieczyć. Najlepiej w takim przypadku sporządzić umowę pisemną. Pożyczki do 500 zł możemy udzielić na podstawie umowy ustnej, natomiast powyżej tej kwoty warto spisać umowę pisemną. Gdy nie posiadamy takiego dokumentu, a pożyczki udzieliliśmy, możemy w procesie odzyskania długu posiłkować się zeznaniami świadków, jeśli takich posiadamy.

Umowa udzielenia pożyczki

Umowa pożyczki pomiędzy rodziną lub znajomymi powinna zawierać:

  • kwotę pożyczki – wysokość kwoty pożyczki powinna być określona w polskiej walucie i napisana słownie;
  • odsetki – w umowie powinniśmy określić, czy pożyczki udzielamy pod tytułem darmowym czy odpłatnym, tzn. z odsetkami czy bez nich. W przypadku, gdy umawiamy się na odsetki, musimy w dokumencie określić ich wielkość;
  • termin zwrotu pożyczki – w umowie powinniśmy zaznaczyć, czy udzielamy zobowiązania bezterminowo, czy też na czas określony. Jeśli pożyczka jest udzielana terminowo, w umowie należy zapisać ostateczny termin jej spłaty;
  • sposób spłaty – w umowie powinniśmy określić, czy pożyczka będzie spłacona w ratach, czy też w jednorazowej kwocie, a ma to nastąpić w inny sposób, np. poprzez przeniesienie własności rzeczy;
  • zabezpieczenie interesów na wypadek zwłoki w zapłacie odsetek – w umowie możemy także zaznaczyć inny sposób odzyskania pieniędzy w przypadku długoterminowego opóźnienia w spłacie, może ono polegać np. na przejęciu przez wierzyciela samochodu lub innej cennej rzeczy.