Na czym polegają kredyty na oświadczenie?

Na-czym-polegają-kredyty-na-oświadczenie?

Osoby zainteresowane zaciągnięciem kredytu konsumenckiego, hipotecznego czy jakiekolwiek innego są zobowiązane przedstawić dokumenty, na podstawie których zostanie obliczona ich zdolność kredytowa. Istnieją jednak rozwiązania finansowe pozwalające ominąć tego typu wymóg – są nimi kredyty udzielane na oświadczenie o dochodach.

Polskie prawo bankowe zarezerwowało termin: kredyt dla produktów oferowanych przez banki. Pomimo tego w powszechnym obiegu stosuje się określenie: kredyt na oświadczenie, stanowiący domenę przede wszystkim parabanków i kas. W praktyce jest on zwykłą, tradycyjną pożyczką. Kredyty na oświadczenie udzielane przez banki są zdecydowanie rzadziej spotykane.

Oświadczenie zamiast zaświadczenia

Tradycyjna procedura kredytowa wiąże się z koniecznością okazania zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów oraz okresie zatrudnienia, które są wystawiane przez pracodawcę. Kredyty na oświadczenie są z tego wymogu zwolnione – wystarczy oświadczenie wnioskodawcy wraz z podpisem potwierdzającym, że podane dane są prawdziwe.

Banki też dają kredyt na oświadczenie

Banki również udzielają kredytów w oparciu o oświadczenie o uzyskiwanych zarobkach. Tego rodzaju produkty nie są jednak dostępne dla wszystkich. Banki starają się zabezpieczyć swoje interesy i ograniczają grono potencjalnych ,,kredytobiorców na oświadczenie” do:

  • stałych klientów banku, którzy są postrzegani jako bardziej wiarygodni,
  • określonych grup zawodowych, których zarobki są określone w regulacjach (policjanci, nauczyciele, żołnierze, itp.),
  • osób w określonym przedziale wiekowym.

Nierzadko zdarza się, że na tego typu kredyt będą mogli liczyć również klienci nie należący do wymienionego grona. Często jednak w takich przypadkach pożyczka udzielana jest na mniej korzystnych warunkach.

Gdzie dają takie kredyty?

Obecnie niewiele instytucji finansowych udziela kredytów na oświadczenie o dochodach. Taki produkt mają w swojej ofercie m.in. Getin Bank oraz Meritum Bank. Pierwszy z nich oferuje pożyczki nieprzekraczające 15 000 zł, z kolei oferta drugiego dopuszcza możliwość zaciągnięcia zobowiązania nawet do 200 000 zł, przy czym mogą z niej skorzystać jedynie osoby zatrudnione w sektorze publicznym.